Natrag na popis

DORA 8 N
Peć na kruta goriva

Plašt izrađen iz emajliranog čeličnog lima, a ložište i svi ostali vitalni dijelovi od kvalitetnog sivog lijeva garantiraju pouzdanost ove peći.
Rastresač vatre, fina regulacija primarnog, sekundarnog i tercijarnog zraka osigurava čistoći izgaranja, a ostakljena vrata doživljaj otvorene vatre.

Peć

M O B I L I A
KAMINSKE PEĆI
TEPISI I RASVJETA
ĐAKOVO